Fast eiendom

Kvales advokater innen fast eiendom har spisskompetanse innen alle aspekter og faser av utvikling av fast eiendom.

Vårt team innen fast eiendom bistår i alle faser av utvikling av fast eiendom, fra grunnerverv til arealplanlegging til utbygging og til salg eller utleie. Vi yter daglig løpende bistand til eiendomsbesittere, byggherrer, investorer og eiendomsutviklere innenfor bolig, næringsbygg og industri.

Vi har verdifull bransjeforståelse, noe som gjør at vi kan tilby solid kommersiell, strategisk og rettslig rådgivning.

Våre tjenester inkluderer:

 • Erverv, salg og oppgjør av fast eiendom
 • Opsjonsavtaler
 • Ekspropriasjon og skjønn
 • Naborettslige forhold
 • Etablering, omskiping og avskiping av servitutter.
 • Jordskifte
 • Tomtefeste
 • Arealplanlegging – planrett
 • Utbygging – byggesak
 • Utbyggingsavtaler om offentlig infrastruktur
 • Fradeling og seksjonering
 • Reklamasjoner