Offshore

Kvales advokater bistår et bredt spekter av internasjonale aktører i offshorebransjen.

Kvales erfarne offshore team har bred kompetanse innen regulatorisk rådgivning, kontraktsforhandlinger, tvisteløsning og transaksjoner. Vi bistår aktører i hele verdikjeden, og i alle faser fra anbudsfasen, under forhandlingene til prosjektgjennomføring, og oppfølging i den operasjonelle fasen.

Vi har omfattende erfaring med bistand i større offshoreprosjekter. Flere av våre advokater i også lang erfaring med å prosedere store og komplekse tvister innenfor offshore og olje og gass. Vårt team består av advokater med kompetanse innen fornybar energi, klima og miljø, olje og gass og shipping og kan tilby bistand innen komplekse og sammensatte prosjekter innen alle disse områdene.

Våre tjenester inkluderer:

  • Drilling- og servicekontrakter
  • EPC – kontrakter
  • Kontraktsforhandlinger
  • Løpende rådgivning
  • M&A
  • Operasjons- og serviceavtaler
  • Bistand i prosjektgjennomføring
  • Forsikring
  • Tvisteløsning
  • Anti-korrupsjon