Distressed M&A

Kvales advokater har spesialistkompetanse innenfor M&A, insolvens og bank finans.

Turnaround transactions

Vi bistår ved kjøp og salg av virksomheter med «røde tall», udekket kapitalbehov, illikvid eller insolvent virksomhet. Et kjennetegn ved denne type transaksjon er at selger /målselskap er under tidspress som følge av akutt likviditetsbehov, misligholdt gjeld og/eller tapt egenkapital.

Vår spesialistkompetanse innen restrukturering og insolvens og industriell M&A gjør at vi gir hurtig, trygg og effektiv bistand innenfor Distressed M&A.

Vi bidrar med å avdekke og avhjelpe risiko, og «skreddersy» risiko avveiningen mellom kjøper og selger i en Distressed M&A situasjon.

Våre tjenester inkluderer:

  • gjennomgang og analyse av målvirksomheten i et solvens/insolvensperspektiv
  • målrettet selskapsgjennomgang/DD inkludert transaksjonshistorikk, nedbetaling av gjeld, reforhandlede avtaler og betingelser, selskapsvedtak, nærstående transaksjoner
  • analyse og vurdering av fremtidig finansiering og arbeidskapital
  • håndtering av leverandører, kunder og medarbeidere
  • valg av transaksjonsform
  • forhandle og utarbeide transaksjonsdokumentasjon