Fredrik Frøshaug

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Fredrik Frøshaug leder Kvales entreprisesatsing. Han har et bredt erfaringsgrunnlag fra ulike bransjer og rettsområder, men er spesialisert på entrepriserett og fast eiendom. Han bistår både byggherrer, entreprenører og rådgivere, og har erfaring med både byggeprosjekter og anleggsarbeider.

Frøshaug holder regelmessig kurs i de ulike entreprisestandardene, og engasjeres regelmessig for å holde kurs knyttet opp mot oppstart i omfattende byggeprosjekter. Han holder og kurs i samarbeid med klienter.

Frøshaug har også erfaring med bistand tilknyttet andre juridiske entrepriserettslige regler knyttet til entreprisefaget, slik som insolvensutfordringer i byggeprosjekter, SHA og byggherreforskriften, samspillskontrakter og håndtering av forsinkelser og mangler i kontraktsforhold.

Han fikk advokatbevilling i 2009.

Språk

Norsk

Engelsk