Seire sammen

Kvale er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma som fra oppstarten i 1988 har bistått nasjonalt og internasjonalt næringsliv. Vi er spesielt anerkjent for å bistå noen av Norges største selskaper med deres viktigste og mest kompliserte saker.

Vår faglige dyktighet, erfaring og bransjekunnskap gjør oss i stand til å bidra til gode løsninger i samarbeid med våre klienter.

Vi bistår norske og internasjonale klienter, enten det er store selskap eller mindre virksomheter. I tillegg gir vi bistand til offentlige myndigheter og organisasjoner.

Høy faglig kvalitet og profesjonell service er grunnlaget for at vi er et firma i sterk vekst. Våre advokater tilbyr spesialisert bistand innen alle sentrale forretningsjuridiske disipliner. Kvale er et av landets ledende firmaer innen en rekke av disse og vi jobber hver dag for å også dyrke frem morgendagens beste advokater innen våre fagfelt.

0 % Kvinner
0 % Menn
0 % Kvinnelige partnere

Vår virksomhet er basert på “true partnership”, der økonomisk fremgang kommer firmaet til gode og ikke bare den enkelte partner. Virksomhetens resultat likedeles mellom firmaets partnere. På denne måten fremmer vi genuint samarbeid og kunnskapsdeling som igjen legger til rette for best mulig rådgivning og verdiskapning for våre klienter. Vi er et uavhengig firma med stor frihet til å bygge nasjonale og internasjonale nettverk. Gjennom vårt verdensomspennende nettverk kan vi sørge for kvalifisert juridisk bistand i hele verden.

Kvale eies av firmaets partnere. Partnerskapet bygger på en likedelingsmodell som fremmer genuint samarbeid og kunnskapsdeling samt legger til rette for best mulig rådgivning og verdiskapning for våre klienter.

Firmaet ledes til daglig av Managing Partner og Chief Operating Officer.