Retail og varehandel

Kvales høyt rangerte advokater har jobbet med retail og varehandel i en årrekke, og særlig i saker som gjelder dagligvareleverandørene.

Våre klienter omfatter multinasjonale og nasjonale produsenter og distributører og selgere av FMCG. Kvale bistår løpende i alle rettslige spørsmål på vegne av en rekke dagligvareleverandører, og kjenner det norske dagligvaremarkedet spesielt godt.

Kvale yter også bistand knyttet til alle typer mellommannsforhold, så som forhandleravtaler, distribusjons-, kommisjons- og agentavtaler og franchiseavtaler, logistikkavtaler samt virksomhet knyttet til slike mellommannsforhold.

Våre tjenester inkluderer:

 • Vurdering av kjedeavtaler og utforming av alle andre avtaler som gjelder produksjon og salg, inkl. forskning og utvikling.
 • Vurdering av lov om god handelsskikk
 • Konkurranserettslige problemstillinger
 • Vurdering av om det foreligger en ulovlig etterlikning
 • Sikring av immaterielle rettigheter
 • Vurdering av regulatoriske spørsmål
 • Offentlige anskaffelser
 • Markedsrettslige spørsmål, slik som direktemarkedsføring og forbrukerforhold, inkl. e-handel
 • Transaksjoner
 • Personvern
 • Tvister