Private Equity

Kvales advokater har lang erfaring med arbeid innen områdene for Private Equity, Venture og andre investeringsselskaper

Kvale bistår PE-fond, Venture-fond og andre fond og investorgrupper, både fra utlandet og nasjonale. Kvales spesielle ekspertise innen områder som teknologi, energi, life science, immaterialrett og kapitalmarkeder, gjør oss til et førstevalg for investorene.

Vi i Kvale har også markert oss ved å bistå såkornfond og oppstartsvirksomheter, og vi har omfattende erfaring i å bistå porteføljeselskaper i prosesser for å skape og sikre verdier.

Gjennom tett samarbeid med Kvales internasjonale nettverk og kontakter med advokatfirmaer i utlandet, kan vi yte bistand på kryss av landegrensene.

Våre tjenester inkluderer:

  • Etablering av fonds- og selskapsstrukturer
  • Strukturering av investeringsselskaper, family offices, m.v.
  • Utarbeidelse av avtaleverk mellom investorer, deltakere og partnere, incentivprogrammer, mv
  • Regulatoriske forhold, både lokalt, på EU-nivå og øvrig internasjonalt
  • Sikring av rettigheter og verdier
  • Forholdet til EUs krav til bærekraftige investeringer (taksonomi)
  • Innhenting av kapital, kapitalstrukturer
  • Erverv og strukturering av porteføljeselsskaper
  • Salg, børsnotering og annen realisasjon av investeringer
  • Oppløsning av formuer, fordeling av verdier