Prosedyre

Kvales advokater prosederer hvert år en rekke saker for alle instanser.

På samme måte som på andre rettsområder, krever rettslige prosesser i ordinære domstoler og voldgift spesialiserte advokater for å få et best mulig resultat. Håndtering av rettsprosesser er et håndverk, både rettslig, taktisk og praktisk. Behovet for spesialister forsterkes ved at de sivile tvistene de senere år har økt i både kompleksitet og omfang. I Kvale har vi samlet advokatene med mest erfaring og størst interesse for rettslige prosesser i egen faggruppe for prosedyre. Deler av denne gruppen har spesialisert seg ytterligere på omfattende og langvarige rettssaker.

I enhver tvistesak av en viss størrelse etableres det et team med minst en advokat fra prosedyreavdelingen og en av Kvales spesialister fra fagområdene tvisten omfatter. Dette sikrer høy kvalitet i alle ledd. I tillegg til juridisk faglig tyngde får vårt team i den enkelte sak dermed også en særlig god kommersiell innsikt og forståelse for de utfordringer våre klienter står overfor. Som et resultat av dette representerer vi flere av landets største selskaper i rettslige prosesser, blant annet innenfor olje, gass, energi, og IP/TMT.

Kvale har over tid opparbeidet seg en posisjon som et internasjonalt anerkjent prosedyrefirma med plasseringer i rangeringer som Legal 500 og Chambers. Et betydelig antall av advokatene har erfaring som dommerfullmektiger. I tillegg oppnevnes advokater i Kvale regelmessig som voldgiftsdommere. Vår brede portefølje har ført til at Kvale har 10 advokater med møterett for Høyesterett.

Våre tjenester inkluderer:

  • forhandlinger, mekling og alternativ tvisteløsning
  • taktisk og strategisk rådgivning
  • arrest og midlertidig forføyning
  • prosedyreoppdrag for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett
  • prosedyreoppdrag for voldgiftsrett