Bank og finans

Kvales advokater har spesialistkompetanse innenfor bank- og finans og bistår finansinstitusjoner og foretak i norske og internasjonale finansieringstransaksjoner og med rådgiving om finansregulatoriske forhold.

Våre eksperter har bred erfaring med finansieringstransaksjoner av banklån, obligasjonslån, aksjonærlån, fordringsfinansiering, sale- lease back mv. og engasjeres som rådgivere både av banker og andre långivere og av låntakerselskaper.

Med et av Norges fremste insolvens- og restruktureringsmiljøer er vi også spesialisert innen refinansiering, interkreditorforhandlinger, samt rådgivning i kriseengasjementssaker herunder til sikring og innkreving av utestående. Vi bistår også med analyser og rådgiving i finansregulatoriske spørsmål, herunder strategiske og organisatoriske forhold for sparebanker og andre finansforetak, konsesjonsregler, grensekryssende virksomhet mv.

Kvales bank- og finansavdeling har videre omfattende erfaring med tvistesaker som involverer finansforetak og forsikringsselskap, også prosedyre av slike saker i retten.

Våre tjenester inkluderer:

 • Finansiering
 • Kredittsikring som pant, kausjoner mv.
 • Interkreditoravtaler
 • Derivatavtaler
 • Rådgivning om finansregulatoriske forhold
 • Etablering av (grensekryssende) virksomhet i Norge
 • Rådgivning til finansinstitusjoner i spesialengasjementssaker
 • Fusjon mellom sparebanker
 • Etablering og emisjon i egenkapitalbevis i sparebanker
 • Finansiering til sjømatnæringen
 • Skipsfinansiering
 • Oppkjøpsfinansiering
 • Eiendomsfinansiering
 • Finansiering av fornybar energi
 • Sale and lease-back transaksjoner
 • Rådgiving til inkassoselskaper
 • Tvister og rettsprosesser i saker som involverer finansforetak og forsikringsselskap