Havvind

Kvales advokater leverer skreddersydd juridisk og strategisk rådgivning for norske og internasjonale aktører med en interesse for havvind i Norge.

Vi står foran en stor energiomstilling, hvor havvind ser ut til å få en sentral rolle. Norge er godt posisjonert for å bli et attraktivt marked for havvind, og utviklingen kan gå raskt etter at det blant annet ble åpnet for konsesjonssøknader for områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i januar 2021.

Regelverket for havvind er nytt og fortsatt under utvikling, men er i stor grad basert på petroleumslovgivningen og energiloven, noe som gjør at vi kan dra nytte av vår unike erfaring innen petroleumssektoren, shipping, fornybar energi, klima og miljø. Våre advokater har omfattende erfaring med det regulatoriske rammeverket, strukturering av store bygge- og utviklingsprosjekter og tilhørende kontrakter, både for petroleumsindustrien og energiproduksjon på land. Vi har også erfaring fra prosjekter med flytende havvind.

Petroleumstilsynet har fått hovedansvaret for å utarbeide et nytt HMS-regelverk for havvind, og har uttalt at regelverket på samme måte som for petroleumssektoren vil ha funksjonsbaserte krav og en risikobasert tilnærming. Våre advokater har omfattende erfaring med HMS-regelverket for petroleumssektoren, og en av våre advokater er også forfatter av HMS-kapitlene i kommentarutgaven til Petroleumsloven.

Våre tjenester inkluderer:

  • Konsesjoner og regulatorisk rådgivning
  • Forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter
  • Prosjektrådgivning
  • Selskapsetablering
  • Beskyttelse av teknologi og immaterielle rettigheter
  • Finansiering
  • Tvisteløsning