Ole Martin Tollefsen Moen

Senior Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Ole Martin Tollefsen Moen er tilknyttet Kvales avdeling for Fast eiendom og entreprise, hvor han arbeider med rådgivning og tvisteløsning.

Ole Martin har mastergrad fra Universitetet i Bergen, men han avsluttet studiene ved Universitetet i Oslo med spesialfag innenfor entrepriserett og selskapsrett. Han skrev masteroppgaven på skriveplass hos Kvale, temaet var kontraktshjelperansvaret ved skade på forbrukers eiendom.

I løpet av studietiden hadde han traineeopphold hos forretningsjuridiske firmaer. Han arbeidet også som forskningsassistent i CLEANUP-prosjektet, ved Norsk Regnesentrals avdeling for statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse.

Spisskompetanse

Fast eiendom

Språk

Norsk

Engelsk