Harald Sletten

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Tromsø

Harald yter forretningsjuridisk bistand med hovedvekt på fast eiendom og arbeidsliv. Harald har bred erfaring fra arbeid med fast eiendom, herunder alle faser innen næringseiendom, forberedelse og gjennomføring av eiendomstransaksjoner, reguleringsprosesser og andre problemstillinger knyttet til utvikling og utbygging av arealer.

Harald bistår både med forhandlinger, tvister og ønsker å være en bidragsyter for konstruktive løsningsalternativer basert på de rådende kommersielle forholdene.

Harald har også erfaring fra andre forretningsjuridiske områder, herunder arbeidsrettslige problemstillinger innenfor marine næringer og industri, både med privat- og offentligrettslig fokus (HMS, arbeidsulykker, Arbeidstilsynet mv.).

Språk

Norsk

Engelsk