Immaterielle rettigheter og forretningshemmeligheter

Kvale er internasjonalt høyt rangert innen immaterialretten. Vi har solid erfaring og kompetanse innenfor patent, varemerker og foretaksnavn, design, opphavsrett og forretnings¬hemmeligheter.

Immaterialretten verner verdier av ikke-materiell art så som ideer, kunnskap, innovasjon, åndsverk, kjennetegn og design. Dette er et komplekst retts­område som favner over mange ulike typer rettigheter og problemstillinger; fra spørsmål om en konkurrent har lagt seg for tett opp til din bedrifts vare­merke eller etterlignet ditt produkt, til større komplekse tvister innenfor patent eller forretningshemmeligheter. Immaterielle rettigheter utgjør en stadig større del av virksomhetenes økonomiske verdier, og er ofte avgjørende for å etablere og beholde viktige markedsposisjoner.

Kvale har ett av landets største fagmiljøer innenfor dette rettsområdet. Vårt team består av dedikerte og spesialiserte advokater med spisskompetanse innenfor alle former for immaterielle rettigheter.

Kvale er rangert som ledende innenfor dette området blant annet i Legal 500, Chambers, IAM Patent og Managing IP. Kvale ble i 2020 kåret til Managing IP Awards "Norwegian Trademark Prosecution Firm of the year" og i 2021 kåret til "Norwegian Patent Contentious Firm of the year".

Vi bistår med strategisk rådgivning, sikring av rettigheter, og bistand med avtaler knyttet til immaterielle rettigheter. Våre advokater har også betydelig prosedyreerfaring innenfor dette området, og fører saker både for de alminnelige domstoler og alternative tvisteløsnings­organer, så som f.eks. Næringslivets konkurranseutvalg.

Våre tjenester inkluderer:

  • Registrering av varemerker og design
  • Tvister knyttet til gyldighet og inngrep i varemerkerettigheter, patent, eller design
  • Tvister knyttet til krenkelse av opphavsrettigheter
  • Tvister knyttet til spørsmål om misbruk av forretningshemmeligheter
  • Rådgivning om beskyttelse av rettigheter, og utarbeidelse av interne IP strategier
  • Utarbeidelse av retningslinjer for og rådgivning vedrørende beskyttelse av forretningshemmeligheter
  • Utarbeidelse og forhandlinger vedrørende lisensavtaler, forskning- og utviklingsavtaler, avtaler om overdragelse av immaterielle rettigheter, samarbeidsavtaler og konfidensialitetsavtaler
  • Rådgivning og vurderinger av handlingsrom i forhold til andres rettigheter "Freedom to operate"
  • Spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter og ansatte