Tvisteløsning

Kvales advokater ønsker å bidra til å løse saker – både i og utenfor rettsapparatet.

Det store flertallet av tvistesaker Kvale er involvert i ender ikke med en dom. Når temperaturen er høy er det lett at frontene blir harde. Men det som fremstår som en viktig prinsippsak i dag, er ikke alltid det etter noen år i rettsapparatet. Vi ser på det som en del av vårt oppdrag å bidra til at saker kan finne sin løsning på et lavest mulig konflikt- og kostnadsnivå. Gjennom en mengde store, langvarige og komplekse tvister har vi opparbeidet oss mye erfaring med taktisk og strategisk rådgivning innenfor tvisteløsning.

Dersom en sak ikke lar seg løse frivillig, kan det neste skrittet være en rettslig prosess. I så fall står Kvales prosedyreavdeling klar til å bistå.

Våre tjenester inkluderer:

  • forhandlinger
  • taktisk og strategisk rådgivning
  • prosedyreoppdrag for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett
  • prosedyreoppdrag for voldgiftsretter