Kunstig intelligens

Kvales eksperter på teknologi hjelper deg med å ta i bruk kunstig intelligens på en sikker og lovlig måte. Vårt team med erfarne, dyktige og serviceinnstilte advokater gir praktiske råd om utvikling og kommersialisering av tjenester og produkter som inneholder kunstig intelligens.

Kvale har en rekke advokater som jobber med kunstig intelligens. De juridiske utfordringene med KI kan være komplekse og kan omfatte mange ulike regler. Dagens regler gjelder ved bruk av KI til automatiserte avgjørelser, bruk av KI i produkter (produktansvar), bruk av personopplysninger i KI. Bruk av KI reiser også en rekke spørsmål om sikkerhetsregler. Trening og bruk av KI reiser også opphavsrettslige spørsmål. Mange virksomheter må også ta hensyn til plikter og rettigheter i inngåtte kontrakter om f.eks bruk av data når de tar i bruk KI. Feil bruk (og misbruk) av KI systemer reiser også spørsmål om hvem som har ansvar hvis det oppstår feil og skade.

Vårt fokus er både på operativ rådgivning i forhold til dagens regulatoriske krav, og strategisk rådgivning om morgendagens regler. Vi har god oversikt over morgendagens regler og har utviklet flere veiledere som vil hjelpe din virksomhet til å forstå og vurdere hvordan man kan tilpasse seg morgendagens regler allerede i dag.

Våre advokater bistår privat og offentlig sektor, og våre klienter spenner fra aktører som utvikler og kommersialiserer nye digitale løsninger til selskaper som tar i bruk generativ AI for første gang. Vi holder også jevnlig foredrag og er aktive i internasjonale fagmiljø for teknologirett. Vi har blant annet bidratt til Responsible AI a global policy framework (iTechLaw).

Vi kan bistå din virksomhet med blant annet:

  • oversikt og innføring i hva du må tenke på før du kjøper inn og ruller ut KI-systemer i virksomheten
  • rådgivning om anskaffelse av KI-verktøy (leverandørkrav)
  • rådgivning om hvordan kan virksomheten møte krav til risikoanalyser og åpenhet om bruk av KI-systemer?
  • gjennomføring av risikovurderinger ved virksomhetens bruk av kunstig intelligens
  • hvordan virksomheten kan bruke kredittrating eller annen KI-assistert rating av personer i lys av EU-domstolens dom (SCHUFA) for å oppfylle kravene i GDPR Art 22
  • arbeidsrettslige spørsmål knyttet til innføring og bruk av KI, herunder om det er et lovlig kontrolltiltak, bruk av KI til rekrutteringsformål osv.
  • håndtering og beskyttelse av immaterielle rettigheter ved bruk av KI
  • produktansvar for KI-systemer
  • hendelses-/avvikshåndtering
  • etablering av virksomhetsstyring (governance) for å sikre lovlig og ansvarlig bruk av KI-systemer (f.eks styringsdokumenter og retningslinjer for ansattes bruk av generativ KI),