Offentlige anskaffelser

Kvales advokater tilbyr bistand knyttet til alle deler av anskaffelsesprosessen.

Det offentlige kjøper varer og tjenester for hundrevis av milliarder kroner årlig. Kjøpene skal normalt følge reglene om offentlige anskaffelser. Kvale har anskaffelsesrettslig spisskompetanse, og bistår oppdragsgivere og leverandører i alle ledd i anskaffelsesprosessen. Bistanden overfor oppdragsgivere gir særskilt innsikt i oppdragsgivers behov og kunnskap om hvordan tilbydere kan øke sjansen for å vinne oppdrag i konkurranse med andre.

Bistanden ytes innen samtlige bransjer, men hovedtyngden av kundene opptrer innen helse- og legemiddelsektoren, energi, IKT, transport, dagligvarebransjen, fast eiendom og entreprise.

For oppdragsgivere bistår vi blant annet med:

 • Utarbeidelse av anskaffelsesstrategi og konkurransegrunnlag, herunder fastsettelse av gode og målrettede kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
 • Bistand under og kvalitetssikring av evalueringsprosessen
 • Forhandlinger
 • Vurdering av om tilbud/leverandører skal avvises
 • Ferdigstilling av konkurransen gjennom tildelingsbrev og eventuell vurdering av om konkurransen skal avlyses
 • Innsyn-, klage- og tvistehåndtering overfor tilbydere, KOFA, nasjonale domstoler og ESA og EFTA-domstolen
 • Oppfølging i kontraktgjennomføringen
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av standarddokumenter, maler og rutiner for anskaffelser

For leverandører/tilbydere bistår vi blant annet med:

 • Gjennomgang av konkurransegrunnlag og utforming av spørsmål til oppdragsgiver
 • Kvalitetssikring av tilbud for å hindre avvisning og øke sjansen for å vinne
 • Forhandlinger
 • Klager og rettsprosesser overfor oppdragsgiver, klageorganer og domstoler