Det offentlige kjøper varer og tjenester for ca. 480 milliarder kroner årlig. Innkjøpene skal i all hovedsak skje i henhold til et fastlagt prosessuelt rammeverk som er basert på både EU-rett og norsk anbudsrett. Kvale har de senere år satset på området, og har skaffet seg betydelig spisskompetanse innen offentlige anskaffelser.

Kvale bistår både oppdragsgiver- og tilbydersiden og har dermed god kjennskap til de hensyn som gjør seg gjeldende fra begge ståsted. Vi bistår innen en rekke bransjer, men hovedtyngden av vår bistand ligger innen helse- og legemiddelsektoren, energi, IKT, transport, fast eiendom og entreprise.

Vi tilbyr bistand knyttet til alle deler av anskaffelsesprosessen.

 For oppdragsgivere bistår vi blant annet med:

  • Utarbeidelse av overordnet kontrakts- og anskaffelsesstrategi og konkurransegrunnlag, herunder fastsettelse av gode og riktige kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier
  • Vurdering av hvorvidt det er grunnlag for avvisning av tilbud/avlysning av konkurransen
  • Forhandlinger
  • Kvalitetssikring av evalueringsprosessen
  • Klage og tvisteoppfølging

For leverandører bistår vi blant annet med:

  • Gjennomgang av konkurransegrunnlag og utforming av spørsmål til oppdragsgiver
  • Kvalitetssikring av tilbud
  • Bistand i forbindelse med forhandlinger
  • Klager og rettsprosesser