Varemerker

Kvales advokater bistår både nasjonale og internasjonale virksomheter i å beskytte og håndheve varemerkerettigheter.

Vårt team har lang erfaring og solid kompetanse i å bistå både norske og utenlandske selskap som ønsker å beskytte og håndheve sine varemerkerettigheter.

Vårt team med erfarne og dyktige varemerkespesialister står klare til å hjelpe deg med å beskytte ditt varemerke. Sammen kartlegger vi dine behov og skreddersyr en strategi som er tilpasset din bedrift. Vi investerer tid på å bli kjent med bedriften slik at vi best kan følge prosessen fra A til Å – fra søknad til beskyttelse i praksis.

Våre tjenester inkluderer:

  • Tilgjengelighetsundersøkelser, særpregvurderinger og utarbeidelse av vareforteg­nelser for varemerker
  • Registreringssøknader for varemerker
  • Overvåkning av varemerker
  • Porteføljeadministrasjon
  • Forhandlinger om og utforming av alle typer avtaler, herunder sameksistensavtaler, lisensavtaler og overdragelsesavtaler
  • Innsigelsessaker og opphevelsessaker
  • Inngrepssaker
  • Tilretteleggelse og styring av varemerke- og designstrategi for sikring av den best mulige beskyttelse
  • Domener