Norge har lange tradisjoner som sjøfartsnasjon, og sjøretten omfatter de regler som regulerer alle sider av skipsfarten.

Våre advokater bistår innen alle sjørettens fagdisipliner, fra de rent privatrettslige disipliner som certepartier og annen sjørettslig avtalerett, havarier, sjøforsikring, til offentligrettslig problemstillinger som forurensningsansvar, sanksjonsjuss og andre offentligrettslige problemstillinger.

Vi proseder saker innen sjørett både for de alminnelige domstoler og i voldgiftssaker, samt bistår våre klienter med prosedyreoppdrag også utenfor Norge gjennom vårt brede internasjonale kontaktnett.

Maritime emergency: + 47 22 47 97 80