Shipping

Kvales advokater bistår en rekke ulike aktører i prosjekter og tvister innenfor shippingbransjen, både nasjonalt og internasjonalt.

Våre klienter omfatter norske og utenlandske redere, befraktere, managere, meglere, forsikringsselskaper, forvaltere, finansinstitusjoner, verft og andre aktører i Shipping-industrien.

Vi tilbyr rådgivning og juridisk kompetanse av høyeste kvalitet kombinert med bred bransjemessig kunnskap. Vi har en omfattende praksis innen sjørettslig tvisteløsning, transaksjoner og kontraktbistand til shippingbransjen.

Vi bistår innen alle sjørettslige fagområder, fra rent privatrettslige disipliner som certepartier og annen sjørettslig avtalerett, havarier og sjøforsikring, til offentligrettslige problemstillinger, blant annet forurensningsansvar og sanksjonsjuss. Vi prosederer saker for de alminnelige domstoler og voldgift. Gjennom vårt brede internasjonale kontaktnett bistår vi også våre klienter med prosedyreoppdrag utenfor Norge.

Kvales shippingteam er tilgjengelig 24 timer i døgnet hver dag i året ved behov for øyeblikkelig bistand i forbindelse med havarier og andre maritime ulykker.

Maritime Emergency: + 47 22 47 97 80

Våre tjenester inkluderer:

 • Antikorrupsjon og sanksjonsrelatert compliance
 • Beredskapsplanlegging
 • Bygging, reparasjon, konvertering og andre verftkontrakter
 • Certepartier og andre avtaler om disponering og drift av skip
 • Drift og forvaltning av skip
 • Finansiering og sale/leaseback-transaksjoner
 • Havaribistand
 • M&A
 • Organisering av rederivirksomhet, herunder restrukturering
 • Pool-avtaler og andre typer samarbeidsavtaler
 • Prosjekt- og forhandlingsbistand
 • Sjøforsikring
 • Skatt
 • Tvisteløsning