Kvales advokater bistår finansinstitusjoner med nasjonale og internasjonale finansieringer og regulatoriske forhold innen bank og finans. Våre klienter omfatter ledende norske banker, utenlandske banker, sparebanker, leasingselskaper og inkassoselskaper.

Med et av Norges største insolvens- og restruktureringsmiljøer er vi også spesialisert innen refinansiering, interkreditorforhandlinger, samt rådgivning i kriseengasjementssaker herunder til sikring og innkreving av bankens utestående.

Vi har en omfattende praksis innen forsikring og er fast advokatforbindelse for norske og utenlandske forsikringsselskaper i behandling av ansvars- og skadesaker, herunder prosedyre av slike saker i retten.

Vi bistår med:

  • Finansiering
  • Kredittsikring, som pant, kausjoner mv.
  • Interkreditoravtaler
  • Regulatoriske forhold
  • Etablering av (grenseoverskridende) virksomhet i Norge
  • Rådgivning til finansinstitusjoner i spesialengasjementssaker
  • Ansvars- og skadesaker
  • Bistand til inkassoselskaper, som stiftelse, regulatoriske forhold mv.