Granskning

Kvales advokater har lang erfaring med private og offentlige granskingsoppdrag, og bistår flere virksomheter som ekstern varslingskanal.

Ved mistanke eller varsel om kritikkverdige forhold i virksomheten må det ofte treffes vanskelige avgjørelser raskt og under stort press, for å avdekke hva som har skjedd og om det foreligger lovbrudd.

Kvale har flere erfarne advokater som gjennomfører granskinger, og rådgir virksomhetens styre og ledelse i forbindelse med undersøkelser av kritikkverdige forhold. Vi bistår både der virksomheten selv må gjennomføre interne undersøkelser, og der virksomheten eller ansatte settes under gransking/tilsyn fra myndighetene eller andre. Våre advokater har også omfattende erfaring med å bistå enkeltpersoner som er direkte berørt av undersøkelser om kritikkverdige forhold.

I Kvale fokuserer vi på å gjennomføre granskinger effektivt og ressursøkonomisk, med nødvendig ivaretakelse av alle involverte parter. Vi følger Advokatforeningens regler for private granskinger.

Våre tjenester inkluderer:

  • Gransking av påståtte kritikkverdige forhold
  • Rådgivning til virksomheter, ledelse og enkeltpersoner under gransking
  • Kontakt med myndigheter som utfører tilsyn
  • Rådgivning i forbindelse med mottak av varsel
  • Forebygging ved utarbeidelse av varslingsrutiner, etiske retningslinjer, HMS-regelverk og nødvendige interne kontrolltiltak
  • Prosedyrer for innsyn i ansattes e-post og serverområder
  • Sikring av nødvendig konfidensialitet i sensitive saker
  • Tjenester som ekstern varslingskanal