Telekom og Media

Kvales advokater bistår norske og internasjonale aktører som tilbyr elektroniske kommunikasjonstjenester og media- og innholdstjenester

Elektronisk kommunikasjon

Våre advokater har spesialistkompetanse på alle spørsmål knyttet til elektronisk kommunikasjon. Våre advokater er ledende på området og har jobbet tett med ulike tilbydere som mobiloperatører og bredbåndsleverandører i mer enn 25 år.

Bransjen er viktig for samfunnet og er gjenstand for detaljert regulering og våre advokater har god teknisk forståelse samtidig som vi kjenner de kommersielle spillereglene.

Kvale har også vært rådgiver i flere av de største transaksjonene i Norge som involverer telekommunikasjonsselskaper. Transaksjoner i dette segmentet reiser en rekke konkurranserettslige spørsmål, siden markedet består av store aktører. Vi har lang erfaring med å jobbe i team med anerkjente konkurranseøkonomer for å håndtere konkurranserettslige aspekter i transaksjoner.

Våre tjenester inkluderer:

 • Klarering av rettigheter med rettighetshavere og rettighetshaverorgan
 • Sektorspesifikk markedsregulering og alminnelige konkurranseregler,
 • Myndighetskontakt og klagesaker
 • Kommunikasjonsvern og informasjonssikkerhet,
 • Kontraktsinngåelser,
 • Transaksjoner

Media og innhold

Vårt team har inngående kunnskap om mediebransjen og markedet for digital distribusjon av innhold.

Vår klienter omfatter distributører av digital innhold, mediehus og produksjonsselskap, plateselskap, bibliotek, forfattere, kunstnere og artister.

Vi bistår med:

 • Klarering av rettigheter med rettighetshavere og rettighetshaverorganisasjoner
 • Ansvar for innhold
 • Avtaleverk
 • Portabilitet og grenseoverskridende tjenester
 • Tvister