Marie Engebakken Endresen

Associate (permisjon) Autorisasjon: Advokatfullmektig
Kontor: Oslo

Marie Engebakken Endresen er tilknyttet Kvales avdeling for Fast eiendom og entreprise. Hun har særlig fordypning i – og erfaring med – grunnerverv, plan- og bygningsrett og problemstillinger knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Marie er også engasjert som ekstern foreleser og sensor ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet.

I løpet av studietiden var Marie ansatt som vitenskapelig assistent tilknyttet forskergruppe for naturressursrett ved Universitetet i Oslo. Her leverte hun sin avsluttende avhandling om ekspropriasjon under grunn, med tittel "Tunneler og energibrønner".

Språk

Norsk

Engelsk