Trond Skogvoll

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Tromsø

Trond Skogvoll har lang og bred erfaring med utvikling av fast eiendom og yter bistand innen eiendomstransaksjoner, plan- og bygningssaker, ekspropriasjon- og skjønnssaker, samt rettighetstvister knyttet til fast eiendom.

Skogvoll har bistått både nasjonale og internasjonale aktører med større eiendomsprosjekter knyttet til utvikling av industriarealer, næringsarealer, reiselivsprosjekter og større boligutbygginger. Han har bred erfaring med etablering av samarbeidsprosjekter mellom ulike eiendomsaktører og har bistått ved oppkjøp av større eiendomsvirksomheter.

Skogvoll bistår i tillegg regelmessig oppdragsgivere og leverandører i forbindelse med offentlige anskaffelser og han har også erfaring med kommersialisering av forskningsprosjekter.

Språk

Norsk

Engelsk