Eivor O. Biribakken-Damsleth

Managing Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Eivor er tilknyttet Kvales avdeling for fast eiendom og entreprise.

Eivor har bred kompetanse innen næringseiendom, med særlig fokus på leiekontrakter og generell kontraktsrett samt gjennomføring av eiendomstransaksjoner. I tillegg til å bistå i rådgivningsfasen ved kontraktsinngåelse og reforhandling, har hun vesentlig erfaring med håndtering av tvister relatert til blant annet vedlikeholdsetterslep, førtidig terminering, generell tolkning av leieavtaler og leietakers/utleiers forpliktelser. Hun er videre svært godt kjent med standardkontraktene for utleie og salg av fast eiendom. Eivor bistår også med salg og kjøp av eiendom/eiendomsselskaper, og har i den forbindelse nødvendig sikkerhetsstillelse til å opptre som oppgjørsansvarlig ved gjennomføringen av oppgjøret. I tillegg bistår hun med due diligence- prosesser i forbindelse med selskapsoppkjøp/kjøp av næringseiendom.

Eivor har videre god erfaring med å bistå selskaper med forvaltning og daglig drift av eiendommer, herunder oppfølging av blant annet leietakere, leverandører, og bygningsmyndigheter. Videre har hun erfaring med eiendomsutvikling, herunder de underliggende juridiske problemstillinger som kan oppstå samt søknadsprosesser mot bygningsmyndighetene.

Av øvrige eiendomsrelaterte områder, har Eivor spesielt god erfaring med entrepriserett, avhending av fast eiendom, håndverkertjenester mv. I tillegg yter hun juridisk bistand til eierseksjonssameier og borettslag. Hun fikk sin advokatbevilling i 2016.

Språk

Norsk

Engelsk