Olje og gass

Kvales topprangerte olje- og gassteam bistår energiselskaper og leverandører med regulatorisk rådgivning, offshorekontrakter, prosjektassistanse, transaksjoner og tvisteløsning i alle faser av petroleumsvirksomheten.

Det er et sterkt fokus på å redusere de samlede karbonutslipp, og det grønne skiftet gir både muligheter og utfordringer for aktørene i petroleumsvirksomheten. Vi samarbeider tett med våre advokater innen fornybar energi, klima og miljø og shipping/offshore. Evnen til en målrettet utnyttelse av vår samlede kompetanse sikrer at vi i tiden fremover styrker vår posisjon som en ledende leverandør av operasjonelle og kostnadseffektive råd til aktørene i petroleumsvirksomheten.

Våre tjenester inkluderer:

 • Etablering av petroleumsvirksomhet i Norge, inkludert bistå i prosess for prekvalifisering som rettighetshaver
 • Regulatorisk rådgivning, inkludert petroleumsrett og standard samarbeidsavtale og regnskapsavtale
 • Tvisteløsning, inkludert internasjonal voldgift
 • Transaksjoner, inkludert overdragelse av deltakerandeler i utvinningstillatelser
 • Fabrikasjonskontrakter, inkludert prosjektassistanse
 • Borekontrakter og boretjenester
 • Subsea kontrakter
 • Gassalgskontrakter, inkludert LNG
 • Unitiseringsavtaler, inkludert redeterminering
 • Tilknytningsavtaler til felt og innretninger
 • Fjerning av utrangerte innretninger
 • Petroleumsskatt