EU/EØS-rett

Kvales advokater har solid kompetanse og bred erfaring innen generell EU/EØS-rett.

De fire frihetene og øvrig EU/EØS-rett

Kvales advokater bistår jevnlig private og offentlige foretak i spørsmål om reguleringer og ordninger innenfor en rekke områder er i henhold til EØS-avtalens grunnleggende regler om fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital.

Kvale har betydelig kompetanse innen EU/EØS-regulatoriske spørsmål som er i stadig utvikling med økende betydning for offentlige myndigheter og næringslivet. Med bred erfaring fra komplekse saker innenfor konkurranserett, statsstøtte og offentlige anskaffelser har våre advokater overblikk og dyp forståelse for anvendelse av og samspillet med de grunnleggende fire frihetene i EU/EØS-retten.

Våre tjenester inkluderer:

  • vurdering om private og offentlige tiltak, atferd og lover og reguleringer er i samsvar med de fire frihetene etter EU/EØS-retten
  • vurdering av rettigheter og forpliktelser som springer ut av EU-direktiv og forordninger som omfattes av EØS-avtalen
  • vurdering av EØS-avtalens regler om statlige handelsmonopoler og likebehandling