Sport

Kvales advokater har spisskompetanse innen rettslige spørsmål for idrettsjuss, og betjener et bredt spekter av klienter, inkludert klubber, kommersielle foretak, investorer og idrettsutøvere, med juridiske problemstillinger.

Sportsbransjen er en dynamisk og global arena preget av kontinuerlig vekst, som tiltrekker seg betydelige investeringer og genererer økende inntekter. Bransjen er i stadig endring, noe som fører til mer komplekse og omfattende juridiske problemstillinger.

Som er fullservice juridisk firma, leverer vi omfattende rådgivningstjenester som dekker hele spekteret av idrettsindustrien. Vårt team av advokater har bred erfaring og et stort nettverk, fra å arbeide med en rekke aktører i bransjen, inkludert organisasjoner, investorer, idrettsforbund, klubber og individuelle utøvere.

Våre advokater har vært involvert i en rekke transaksjoner og støtter våre klienter løpende med komplekse og varierte juridiske problemstillinger.

Våre tjenester inkluderer:

 • Utforming av samarbeidsmodeller
 • Utforming av dualmodeller mellom klubber og kommersielle selskaper/ investorer
 • Immaterialrett
 • Tvister
 • Varemerkerettigheter
 • Markedsføringsrett
 • Medierett
 • Selskapsrett
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Håndtering av brukerdata og personopplysninger
 • Rådgivning til eier- og ledelsesstrukturer
 • Formuesforvaltning og skatt