Informasjonsteknologi og datadeling

Kvales advokater bistår virksomheter i privat og offentlig sektor med kjøp, levering og andre transaksjoner som involverer informasjonsteknologi, programvare og data.

Informasjonsteknologi og programvare
Vi bistår både kjøpere og leverandører av informasjonsteknologi og programvare med inngåelse av avtaler om innkjøp og utvikling av programvare, driftsavtaler og konsulentavtaler.

Vi har lang erfaring med bruk av anerkjente norske standardavtaler som benyttes i bransjen, slik som Statens standardavtaler (SSA), IKT-Norges standardavtaler. Vi har også utarbeidet en rekke modellklausuler som supplerer de vanligste standardavtalene.

Salg og kjøp av selskaper reiser ofte problemstillinger med teknologi, lisensiering og rettigheter. Immaterielle rettigheter i teknologi er sentralt i de fleste transaksjoner og vi har lang erfaring med å identifisere juridiske risiko i transaksjoner og hvordan disse kan løses forut for en transaksjon eller spiller inn på verdsettelsen av selskaper.

Informasjonsteknologi og programvare er i større og større grad knyttet til data. Vi har alltid en helhetlig tilnærming til spørsmål om bruk av informasjonsteknologi og programvare for å vurdere rettigheter og andre tilgrensende spørsmål som f.eks personvern.

Datadeling
Deling av data er i dag veldig utbredt og nært knyttet til bruk av digital teknologi. Vi bistår regelmessig i spørsmål om datadeling for å sikre at partene sikrer rettigheter til å bruke data samtidig som viktige kommersielle data beskyttet mot utilsiktet bruk. Personvern er alltid en del av dette arbeidet, men vårt fokus er også rettet mot bruk av data som ikke omfatter personopplysninger.

Mange aktører høster og samler data og kan beskytte samlingene gjennom opphavsretten (databaseregler) og avtaler (forretningshemmeligheter). Vi har erfaring med å sikre rettigheter til datasamlinger og lisensiering av bruk, både kommersielt og til almennyttige formål som forskning, undervisning m.m.

Vi har utviklet modelklausuler og standardavtaler som kan brukes for å regulere datadeling mellom parter, herunder.

Våre advokater har også vært bidragsytere i internasjonale diskusjoner og publikasjoner om bruk og deling av data til kunstig intelligens og har deltatt i ekspertpanel i Digital 21, regjeringens rådgivningsplattform for digital innovasjon.

Våre tjenester inkluderer:

  • Strategiske vurderinger ved utvikling av programvare og teknologi
  • Beskyttelse av opphavsrett og internett-/IT-relaterte forhold
  • Klarering av rettigheter for bruk av programvare, data og annen teknologi
  • Lisensiering av programvare og data (basert på ulike standarder, f.eks open source lisenser og common-lisenser)
  • Forhandlinger om og utforming av alle typer avtaler og skreddersøm for å håndtere risiko og sikre kommersielt spillerom
  • Tvisteløsning for domstoler
  • Strategiske vurderinger av bruk av Data
  • Personvern (GDPR)