Forsikring

Kvales advokater har bred erfaring både forhandlinger, tvistesaker for ordinære domstoler og voldgift.

Forsikringssaker forutsetter rådgivere med bred bransjeforståelse. Næringslivet blir stadig vekk mer profesjonalisert, med påfølgende økt eksponering mot eksempelvis tredjemannskrav, driftsavbrudd, tingsskade og

Vi bistår både forsikringsgivere og forsikringstakere. Vi bistår også våre kunder i prosessen med å identifisere riktig forsikringsdekning.

Kvale yter bistand innenfor hele det forsikringsrettslige fagfelt, og har særlig erfaring innenfor:

  • Profesjonsansvarsforsikring (styre, advokat- og annet rådgiveransvar)
  • Byggerisiko
  • Avbruddsforsikring
  • Sjø- og annen industriforsikring