Forsikringssaker forutsetter rådgivere med bred bransjeforståelse. Næringslivet blir stadig vekk mer profesjonalisert, med påfølgende økt eksponering mot eksempelvis tredjemannskrav, driftsavbrudd, tingsskade og profesjons/styreansvar.

Våre advokater har bred erfaring både forhandlinger, tvistesaker for ordinære domstoler og voldgift. Vi bistår både forsikringsgivere og forsikringstakere. Vi  bistår også våre kunder i prosessen med å identifisere riktig forsikringsdekning.

Kvale yter bistand innenfor hele det forsikringsrettslige fagfelt, og har særlig erfaring innenfor:

  • Profesjonsansvarsforsikring (styre, advokat- og annet rådgiveransvar)
  • Byggerisiko
  • Avbruddsforsikring
  • Sjø- og annen industriforsikring