Kommersielle kontrakter

Kvales advokater har lang erfaring med rekke ulike typer av kommersielle kontrakter i norsk så vel som internasjonal sammenheng.

Vårt team av advokater har lang erfaring som rådgivere til norske og internasjonale selskaper i alle faser, fra utforming og forhandling av en kontrakt, til løpende prosjektrådgivning i gjennomføringsfasen.

Kvales advokater har betydelig bransjeerfaring, og flere av våre advokater har erfaring som internadvokater i store norske og internasjonale selskaper. Dette gir oss et særlig godt grunnlag for å forstå våre klienters virksomhet og kommersielle behov og utforme skreddersydde løsninger. Det beste resultatet oppnås gjennom et nært samarbeid mellom advokat og klient.

I enkelte tilfeller vil det være behov for tvisteløsning i kontraktsforhold. I enhver tvistesak deltar advokater fra vår spesialiserte tvistegruppe, sammen med øvrige advokater med særskilt kompetanse innen fagområdet tvisten gjelder. Kombinasjonen av særskilt prosesskompetanse og bransjeforståelse sikrer det beste grunnlaget for å sikre høy kvalitet i leveransene. Våre advokater blir også oppnevnt som voldgiftsdommere i kontraktsrettslige tvister.

Våre tjenester inkluderer:

  • Utforming av kontraktsstrategi
  • Prosjektavtaler og turn key-kontrakter
  • Utarbeidelse av standardvilkår
  • Leveranseavtaler
  • Distribusjonsavtaler
  • Lisensavtaler
  • Tjenesteavtaler
  • Forsknings- og utviklingsavtaler
  • Samarbeid- og Joint-Venture avtaler
  • Leie- og leasingkontrakter