Kvales kapitalmarkedsteam bistår jevnlig med børsnoteringer, aksjeemisjoner og obligasjonsutstedelser samt restrukturering av noterte virksomheter.

Vi bistår en rekke noterte selskaper når det gjelder håndtering av innsideinformasjon, informasjonsplikt, god eierstyring samt øvrige forpliktelser som gjelder for noterte selskaper. Vi bistår også verdipapirforetak knyttet til regulatoriske forhold.

Våre klienter omfatter investorer, utstedere og verdipapirforetak, herunder noterte selskaper innen bank og finans, teknologi og tradisjonell industri.

Vi bistår blant annet med:

  • Børsnoteringer og emisjoner
  • Obligasjonslån
  • Offentlige tilbud og avnoteringer
  • Håndtering av innsideinformasjon og løpende informasjonsplikt
  • God eierstyring
  • Regulatoriske forhold