Kapitalmarkeder

Kvales advokater bistår jevnlig med børsnoteringer, emisjoner og obligasjonsutstedelser og annen løpende juridisk rådgivning til noterte selskaper.

Vi har lang erfaring med å bistå selskaper og verdipapirforetak med alle forhold knyttet til børs og andre kapitalmarkeder. Vår rådgivning omfatter typisk bistand til notering og kapitalinnhentinger, håndtering av innsideinformasjon og annen informasjonsplikt, overholdelse av børsens regelverk, prospekt, anbefaling om god eierstyring og øvrige forpliktelser som gjelder for noterte selskaper. Vi bistår også verdipapirforetak med regulatoriske forhold.

Våre klienter omfatter investorer, selskaper som søker notering, utstedere og verdipapirforetak, herunder noterte selskaper innen bank og finans, teknologi og tradisjonell industri.

Våre tjenester inkluderer:

  • Børsnoteringer
  • Emisjoner
  • Obligasjonslån
  • Offentlige tilbud
  • De-listing
  • Håndtering av innsideinformasjon og løpende informasjonsplikt
  • God eierstyring
  • Regulatoriske forhold