Karriere

Kvale er et forretningsadvokatfirma i sterk utvikling. Vi bistår norske og internasjonale virksomheter i offentlig og privat sektor. Vi kombinerer en sterk samarbeidskultur med en sterk prestasjonskultur for å skape de beste resultatene..

Hvorfor jobbe i Kvale?

Vi er spesielt anerkjent for å bistå noen av Norges største selskaper med deres viktigste og mest kompliserte saker. Vi er anerkjent og høyt rangert i en rekke nasjonale og internasjonale byråer.

Vi rekrutterer for fremtiden. Vi ser våre advokatfullmektiger og advokater som fremtidige ledere og partnere. Vi ser derfor etter deg som har potensiale til å bli en ledende advokat innen ditt fagfelt. Du er forretningsorientert, faglig sterk og god på å bygge relasjoner. Vi har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling, og rekrutterer for å oppnå en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert.

Har du egenskapene vi er ute etter, vil vi stå på for at du skal lykkes med din karriere.

Alle som jobber i Kvale skal trives på jobb, både når det kommer til det faglige og det sosiale arbeidsmiljøet. Vi har en heterogen sammensetning av dyktige og ambisiøse mennesker som stiller opp for jobben og hverandre. Har du egenskapene vi er ute etter, vil vi stå på for at du skal lykkes med din karriere. Vi jobber i skreddersydde team, og gjennom kompetanseutveksling og spisskompetanse skaper vi unike løsninger for våre klienter.

Vi tror at nøkkelen til å utvikle gode advokater ligger i å la også unge advokatfullmektiger få eierskap til sakene. Unge medarbeidere får derfor oppleve at de får stort ansvar fra første dag. Det stiller krav til gode akademiske resultater, kommersiell forståelse og en vilje til å strekke seg ut av komfortsonen i tett samarbeid med kolleger.

Vi ønsker at våre nye medarbeidere påvirker bedriftskulturen positivt gjennom faglig kompetanse og personlige egenskaper. Vi er i dag over 100 advokater og har kontorer i Oslo, Ålesund og Tromsø.

Hva vi tilbyr deg som jobbsøker

Under kan du lese litt om hva vi kan tilby deg som jobbsøker enten du er helt fersk eller har flere års erfaring.

Advokatfullmektig i Kvale

Som nyansatt fullmektig er vi opptatt av at du skal vokse faglig og personlig. I Kvale har vi derfor et sterkt fokus på videreutvikling og kompetansebygging. Du vil hovedsakelig jobbe med aktuelle saker knyttet til ditt fagområde, men vil også oppleve tverrfaglig arbeid i større komplekse saker.

Ved å samarbeide på tvers av fagområder finner vi skreddersydde løsninger for våre klienter. Samarbeid vil gi deg økt læringsutbytte, samtidig som du blir utfordret underveis. Hos oss vil du også få tett partneroppfølging. Hos oss vil du bli møtt av en åpen og inkluderende kultur preget av høy faglig kvalitet, samarbeid og nytenkning.

Erfarne jurister og advokater

Advokat eller advokatfullmektig som allerede har litt erfaring eller noen års ansiennitet fra et annet advokatfirma eller andre juriststillinger? I Kvale får du anledning til å dyrke dine faglige interesser og utvikle deg til å bli en ener innen ditt fagfelt. Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med jurister med variert bakgrunn, også fra forvaltningen.

Noe av det Kvale tilbyr:

  • Konkurransedyktig kompensasjon
  • Mentorordning
  • Secondments

Vi tror at vi blir best gjennom godt samarbeid, både internt og sammen med klientene. Derfor skal vi ha stor takhøyde og unngå “spisse albuer” internt. Som et ledd i å forsterke teamkulturen praktiserer også partnerskapet likedeling. Vi rekrutterer fortløpende både til vårt hovedkontor i Oslo og våre lokalkontorer i Tromsø og Ålesund. Om du er fra Nord-Vestlandet eller Nord-Norge og har hjemlengsel, legger vi også gjerne til rette for at du kan jobbe en periode i Ålesund, Tromsø eller delt mellom Oslo, Tromsø og Ålesund.