Kvale er forretningsadvokatfirma i sterk utvikling. Vi bistår nasjonale og internasjonale virksomheter, både i offentlig og privat sektor. Vår sterke posisjon i markedet skyldes av vi kombinerer en sterk prestasjonskultur med en sterk samarbeidskultur for å skape de beste resultatene. Kvale er spesielt anerkjent for å bistå noen av Norges største selskaper med deres viktigste saker, og vi er høyt rangert av flere nasjonale og internasjonale byråer.

Vår styrke ligger i menneskene og da trenger vi deg som er forretningsorientert, faglig sterk og god på å bygge relasjoner. Vi har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert.

Vi ønsker at alle som jobber i Kvale skal trives på jobb, både når det kommer til det faglige og det sosiale arbeidsmiljøet. Derfor har vi en heterogen sammensetning av dyktige og ambisiøse mennesker som stiller opp for jobben og hverandre. Har du egenskapene vi er ute etter, vil vi stå på for at du skal lykkes med din karriere. Vi jobber i skreddersydde team, og gjennom kompetanseutveksling og spisskompetanse skaper vi unike løsninger for våre klienter.

Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse. Vi er i dag over 100 medarbeidere ved vårt kontor i Oslo, og etablerer våren 2020 nytt kontor i Ålesund.

For mer informasjon kan du kontakte vår HR-manager, Anniken Wichstrøm Flinder, på awf@kvale.no