Julie Hille

Senior Associate Autorisasjon: Advokat
Kontor: Tromsø

Julie Hille er tilknyttet Kvales avdeling for eiendom. Hun er spesialisert innen fast eiendoms rettsforhold og næringseiendom. Julie bistår klienter med rådgivning og forhandlinger i alle faser av utvikling av fast eiendom. Videre bistår hun med eiendomstransaksjoner, samt kontraktsutforming ved salg og utleie av fast eiendom og næringseiendom. Hun bistår i tillegg med due dilligence-prosesser i forbindelse med selskapsoppkjøp/kjøp av næringseiendom.

Julie har videre erfaring med tvisteløsning og prosessoppdrag både for privatpersoner og næringsdrivende. Hun fikk sin advokatbevilling i februar 2023.

I løpet av studietiden hadde Julie et utvekslingsopphold ved Lunds universitet i Sverige, hvor hun tok emner blant annet innen EU-rett. Hun var også begynnerkollokvieleder ved Universitetet i Tromsø hvor hun tilegnet seg undervisningserfaring.

Publikasjoner

Språk

Norsk

Engelsk