Kvale Advokatfirma DA – Jonas D. Benkow

Jonas D. Benkow

Partner
Oslo

Jonas D. Benkow yter juridisk bistand med særlig fokus på eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, kontraktsrett og entreprise.

Benkow har erfaring fra en rekke eiendomstransaksjoner, kontraktsrådgivning – og forhandlinger, bistand i løpende kontraktsforhold  og tvistesaker. I tillegg arbeider Benkow regelmessig med selskapstransaksjoner, og i den forbindelse med et særlig fokus på bl.a. vurderinger knyttet til fast eiendom og kunde- og leverandørkontrakter.

Jonas har arbeidet som konsernadvokat i Coor Service Management, med hovedansvar for den norske virksomheten, og har således inngående kunnskap og forretningsforståelse innenfor facility management, herunder kontraktsforhandlinger, drift, forvaltning, og utvikling av næringseiendom.

Spisskompetanse

Fast eiendom

Språk

Norsk

Engelsk