Jonas D Benkow

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Jonas D. Benkow yter juridisk bistand med særlig fokus på eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, kontraktsrett og entreprise.

Benkow har erfaring fra en rekke eiendomstransaksjoner, kontraktsrådgivning – og forhandlinger, bistand i løpende kontraktsforhold og tvistesaker. I tillegg arbeider Benkow regelmessig med selskapstransaksjoner, og i den forbindelse med et særlig fokus på bl.a. vurderinger knyttet til fast eiendom og kunde- og leverandørkontrakter.

Jonas har arbeidet som konsernadvokat i Coor Service Management, med hovedansvar for den norske virksomheten, og har således inngående kunnskap og forretningsforståelse innenfor facility management, herunder kontraktsforhandlinger, drift, forvaltning, og utvikling av næringseiendom.

Språk

Norsk

Engelsk