Mineralressurser

Kvale bistår aktører innen tradisjonell gruvedrift og virksomheter som planlegger for utvinning av havbunnsmineraler.

Kvale bistår aktører innen tradisjonell gruvedrift og virksomheter som planlegger for utvinning av havbunnsmineraler.

Våre klienter omfatter nasjonale og internasjonale mineralselskaper og vi er involvert i flere av de store industriprosjektene knyttet til mineralutvinning i Norge. Vårt team bistår løpende med avtaler for utbygging og drift, avtaksavtaler, regulatorisk rådgivning og finansiering av mineralprosjekter. Vi er regelmessig involvert i større transaksjoner innen sektoren, og bistår aktørene i alle faser av den operasjonelle virksomheten.

Norges olje- og gassvirksomhet startet på kontinentalsokkelen for mer enn 50 år siden, og det er de siste årene påvist relativt store forekomster av andre viktige mineraler på havbunnen (kobber, sink og kobolt). Lov om havbunnsmineraler er inspirert av petroleumsloven, og Kvale er gjennom mange års bistand til olje- og gassektoren, tradisjonell gruvedrift og shipping/offshorevirksomhet i en unik posisjon til å gi operasjonelle råd til selskaper som forventes å delta i det som kan bli et nytt norsk industrieventyr.

Våre tjenester inkluderer:

  • Etablering av virksomhet i Norge
  • Myndighetskontakt
  • Transaksjoner
  • Finansiering
  • Regulatorisk rådgivning mineralloven, lov om havbunnsmineraler, ekspropriasjonsrett, fast eiendom, miljølovgivning og annet regelverk
  • Compliance, inkl. bistand med etablering og oppfølging av selskapets styringssystem
  • Utbyggingsavtaler
  • Driftsavtaler
  • Avtaksavtaler
  • Avslutning av virksomheten, inkl. opprydningsansvar.