Sanksjoner og eksportkontroll

Kvales advokater bistår jevnlig klienter i ulike sektorer med både operativ og strategisk rådgivning om den praktiske håndteringen av eksportkontroll, og sanksjonsreglene.

Sakene preges av korte frister, et komplisert samspill mellom særnorske krav og internasjonal regulering (EU osv.) samt potensielt store negative, konsekvenser for de selskapene det gjelder. Sannynligheten for omdømmetap er dessuten høy. Vårt team har omfattende erfaring med de ulike regelsettene, og hvordan denne typen saker bør håndteres fra et praktisk ståsted.

Våre tjenester omfatter:

  • Vurderinger av sanksjonsrisiko
  • Due dilligence
  • Eksportkontrolltillatelser
  • Kontakt med offentlige myndigheter
  • Opplæring og workshops

Relevante seminarer: