Voldgift

Kvales advokater bistår jevnlig norske og internasjonale klienter med voldgift.

Voldgift er et alternativ til tvisteløsning ved de ordinære domstolene og er mye benyttet særlig mellom profesjonelle, næringsdrivende parter. En rekke norske og utenlandske standardkontrakter inneholder bestemmelser om voldgift. Det er flere årsaker til det. En voldgift er en raskere prosess enn for de ordinære domstolene, partene kan innvirke på valg av dommere og dommen vil lettere ha tvangskraft i utlandet. Flere av Kvales advokater har flere bred erfaring fra voldgift på norsk og engelsk, både som oppnevnte dommere og advokater.

Sammenliknet med prosesser for de ordinære domstolene har voldgift enkelte særtrekk. De ulike voldgiftsinstituttene har i tillegg egne saksbehandlingsregler. Gjennom en rekke prosedyreoppdrag, oppnevnelser som voldgiftsdommere og deltakelse i nettverk som NOMA, JUC og ICC har vi opparbeidet oss mye erfaring med de ulike systemene.

Per Conradi Andersen, Christian Poulsson, Nicolay Skarning og Gunnar Stake-Larsen har alle Voldgiftsdommerutdannelsen fra Det danske Advokatsamfund.

Våre tjenester inkluderer:

  • prosedyrebistand innenfor voldgift
  • oppdrag som voldgiftsdommere
  • gjennomføring av voldgift i Kvales velegnede lokaler