Media og underholdning

Kvales team bistår norske og internasjonale tilbydere av media- og innholdstjenester

Vårt team har inngående kunnskap om mediebransjen og markedet for digital distribusjon av innhold, både tradisjonell kringkasting og strømmetjenester og nye former for digital distribusjon av innhold.

Vår klienter omfatter distributører av digital innhold, mediehus og produksjonsselskap, plateselskap, bibliotek, forfattere, kunstnere og artister.

Våre tjenester inkluderer:

  • Klarering av rettigheter (avtaler mellom distributører og rettighetshavere/rettighetshaverorganisasjoner)
  • Ansvar for innhold
  • Lisensieringsavtaler
  • Forbrukerspørsmål og brukervilkår
  • Portabilitet og grenseoverskridende tjenester
  • Tvister