I dagens digitaliserte samfunn behandler alle virksomheter personopplysninger. Nye metoder for lagring, deling og analyse har gitt kundedata en betydelig kommersiell verdi. Samtidig stilles det stadig strengere krav til hvordan private og offentlige aktører sikrer den enkeltes personvern. Som følge av nye krav til blant annet dokumentasjon, innebygget personvern og dataportabilitet vil risikoen for å trå feil øke når EUs personvernforordning (GDPR) i 2018 erstatter dagens personvernlovgivning.

Godt personvern er et konkurransefortrinn. Kvale Advokatfirmas erfarne team yter både juridisk og strategisk bistand for å sikre at din virksomhet håndterer personopplysninger i tråd med gjeldende personvernrettslige krav.

Våre advokater kan blant annet hjelpe deg med:

  • Kartlegging av om din virksomhet oppfyller dagens krav etter personopplysningsloven
  • Vurdering av grunnlaget for at din virksomhet behandler personopplysninger om kunder, leverandører, ansatte og andre
  • Etablering av rutiner for behandling av personopplysninger, herunder rutiner for bruk av kundeopplysninger i markedsføring
  • Utarbeidelse av samtykke- og personvernerklæringer
  • Utarbeidelse og inngåelse av databehandleravtaler med underleverandører
  • Rådgivning i forbindelse med utlevering av kundeopplysninger og/eller ansattopplysninger til tredjepersoner, herunder utlevering på tvers av landegrenser
  • Spørsmål knyttet til arbeidsgivers kontrolltiltak overfor ansatte
  • Håndtering av kontakt med offentlige tilsynsmyndigheter i forbindelse med tilsynssaker, klager på offentlig vedtak, søknader mv.
  • Rådgivning i forbindelse med kraven i den nye personvernforordningen (GDPR)

Personverntesten

EUs personvernforordning (GDPR) 2018 erstatter dagens personvernregler fra 25. mai 2018. De nye reglene stiller strengere krav til både dokumentasjon og hvordan offentlige og private virksomheter behandler personopplysninger.

Kvale har nå lansert Personverntesten. Dette er gratis verktøy som gir deg en oversikt over hvordan din virksomhet ligger an når det gjelder å oppfylle de nye kravene.

Testen gir deg en sluttrapport med en compliance-score, samt våre kommentarer og anbefalinger som du kan ta med deg inn det videre arbeidet.

Overholder din virksomhet kravene i den nye personvernforordningen? 

TA TESTEN HER