Konkurs

Kvale har et av landets største og mest anerkjente spesialistmiljøer innen konkurs, rekonstruksjon og restrukturering, og er topprangert nasjonalt og internasjonalt.

Vi bistår ulike aktører som rammes når et foretak får økonomiske problemer, og håndterer et vidt spekter av problemstillinger.

Kvale behandler løpende et betydelig antall konkursboer og rekonstruksjoner, blant annet relatert til store nasjonale og internasjonale virksomheter. Flere av våre advokater oppnevnes regelmessig som bostyrer og rekonstruktør.

Vårt team vektlegger en kommersiell tilnærming til sakene de håndterer, med spisskompetanse innenfor fagområdet i bunnen. Advokatene i teamet har bred erfaring i hvordan rettslige og utenrettslige prosesser fungerer i praksis og hvordan de ulike aktørene agerer, dels gjennom deres bestyrelse av konkursboer og rekonstruksjoner, og dels gjennom bistand til selskaper, styremedlemmer, revisorer, aksjonærer, ansatte, banker og andre pantesikrede og usikrede kreditorer.

Kvales advokater engasjerer seg i rettsutviklingen på området, gjennom deltakelse i Konkursrådet og i referansegruppen for forslaget til ny midlertidig rekonstruksjonslov som ble vedtatt i mai 2020.

Våre tjenester inkluderer:

 • oppdrag som bostyrere i konkursboer rundt om i Norge
 • oppdrag som rekonstruktør
 • bistand til aktører opp mot en rekonstruksjon eller en konkurs
 • forhandlinger med, og mellom, kreditorer
 • kjøp og salg av insolvente virksomheter både i og utenfor konkurs
 • rådgivning til eiere, styret og ledelsen ved økonomiske utfordringer
 • omorganiseringer og nedbemanninger
 • gransking av insolvente virksomheter
 • insolvensrelaterte rettsprosesser, f.eks. omstøtelse og styreansvar
 • inndrivelse av krav, inklusive tvangsinndrivelse
 • taktisk og praktisk bistand til banker i spesialengasjementssaker
 • finansielle restruktureringer
 • voldgiftsdommeroppdrag