Stine Eriksrød

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Stine har spisskompetanse på entreprise- og kontraktsrettslige spørsmål. Hun bistår med rådgivning og tvist i alle de relevante byggestandardene, samt innenfor eiendomsutvikling, husleiekontrakter/næring, vegloven, bustadoppføringslova, avhendingslova, håndverkertjenesteloven, eierseksjonsloven og husleieloven. Stine håndterer jevnlig prosedyreoppdrag for byggherrer, rådgivere, entreprenører, virksomheter og forbrukere for tingrett- og lagmannsrettene.

Hun representerer også offentlige aktører i sluttoppgjørssaker i forbindelse med store veiutbyggingsprosjekter og rådgivning i kontraktsrettslige problemstillinger. Hun har derfor konkret kjennskap til byggebransjens maler, prosesskoder og håndbøker.
Stine har i tillegg opparbeidet seg bred erfaring som advokat i tvisteløsningsavdelingen, spesielt med rådgivning og tvist innen kontraktsrett, ansvarssaker og erstatning.

Stine har i tillegg god erfaring innenfor selskapsrett, konkurs og bobehandling etter å ha arbeidet som prosjektleder innen fagfeltet konkurs- og restrukturering i flere år. Kombinasjonen av erfaring innen konkurs, bobehandling og entreprise gir Stine spesiell ekspertise med rådgivning og tvist i (og forut for) entreprisekonkurser.

Stines kjennskap til de ulike feltene har gjort at hun har blitt en tiltrodd advokat innen et bredt spekter av kommersielle rettstvister.

Stine holder jevnlig kurs for eiendomsaktører. Hun har videre gjennom flere år holdt bedriftsinterne kurs i forhandlingsteknikk og vært arrangør og dommer i den årlige Forhandlingskonkurransen ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er i tillegg veileder for Prosedyrekonkurransen ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Språk

Norsk

Engelsk