Stine Eriksrød

Partner Autorisasjon: Advokat
Kontor: Oslo

Stine er spesialisert i forretningsjuridisk rådgivning, prosedyre og tvisteløsning innen kontraktsrett og entreprise.

Stine har bred erfaring med bistand til offentlige og private aktører innenfor store bygg- og anleggsprosjekter, både i prosjektgjennomføringen og i sluttoppgjørstvister. I tillegg bistår hun med rådgivning og tvisteløsning i saker tilknyttet eiendomsutvikling, leiekontrakter og andre eiendomssaker etter bustadoppføringslova, håndverkertjenesteloven, eierseksjonsloven og avhendingslova m.v. Hun håndterer jevnlig forhandlinger og prosedyreoppdrag for byggherrer, entreprenører, rådgivere og andre virksomheter for tingrett- og lagmannsrettene.

Stine holder jevnlig kurs for eiendomsaktører. Hun har videre gjennom flere år holdt bedriftsinterne kurs i forhandlingsteknikk og vært arrangør og dommer i den årlige Forhandlingskonkurransen ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hun er årlig gjesteforeleser i faget "Forhandlinger" ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo og i tillegg fast årlig veileder for Prosedyrekonkurransen ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Språk

Norsk

Engelsk