Selskapsrett

Kvales advokater har spisskompetanse i alle selskapsrettslige spørsmål

Vi har lang erfaring med rådgivning knyttet til etablering av ulike selskapsstrukturer, utarbeidelse av aksjonæravtaler, fisjoner og fusjoner, kapitalendringer, utbyttevurderinger med videre.

Vi hjelper deg med å sikre dine rettigheter overfor andre aksjonærer eller selskapsdeltakere. Gode aksjonæravtaler og selskapsdokumentasjon sikrer nødvendig fleksibilitet og trygghet. Dersom en konflikt oppstår, bistår vi med å finne løsninger utenfor eller, om nødvendig, i domstolene.

Vi yter løpende bistand til administrasjon og styrer i noterte og unoterte selskaper. Vi bistår også en rekke offentlig eide virksomheter.

Våre tjenester inkluderer:

  • Valg av selskapsform
  • Stiftelse
  • Formell selskapsdokumentasjon
  • Utarbeidelse av styre- og generalforsamlingsprotokoller
  • Aksjonæravtaler
  • Rådgivning og prosessoppdrag i forbindelse med styreansvar
  • Konfliktsituasjoner
  • Omstruktureringer
  • Transaksjoner