Selskapsrett

Kvales advokater har spisskompetanse i alle selskapsrettslige spørsmål

Vi har lang erfaring med rådgivning knyttet til etablering av ulike selskapsstrukturer, utarbeidelse av aksjonæravtaler, fisjoner og fusjoner, kapitalendringer, utbyttevurderinger med videre.

Vi hjelper deg med å sikre dine rettigheter overfor andre aksjonærer eller selskapsdeltakere. Gode aksjonæravtaler og selskapsdokumentasjon sikrer nødvendig fleksibilitet og trygghet. Dersom en konflikt oppstår, bistår vi med å finne løsninger utenfor eller, om nødvendig, i domstolene.

Vi yter løpende bistand til administrasjon og styrer i noterte og unoterte selskaper. Vi bistår også en rekke offentlig eide virksomheter.

Våre tjenester inkluderer:

  •  Valg av selskapsform
  •  Stiftelse
  •  Formell selskapsdokumentasjon
  •  Utarbeidelse av styre- og generalforsamlingsprotokoller
  •  Aksjonæravtaler
  •  Rådgivning og prosessoppdrag i forbindelse med styreansvar
  •  Konfliktsituasjoner
  •  Omstruktureringer
  •  Transaksjoner