Teknologi og innovasjon

Kvale har et sterkt fagmiljø innen teknologi og digital innovasjon for å finne gode rettslige løsninger for morgendagens teknologi

Vi drives av interesse og forståelse for digitale forretningsprosesser og nært samarbeid med klienter som utvikler og tar i bruk digital teknologi.

Våre klienter omfatter store tradisjonelle industriaktører som utvikler nye digitale løsninger og nystartede selskaper som utvikler innovative løsninger for maskinlæring, datadelingstjenester, leverandører av samarbeidsplattformer. Fellesnevneren for mange er endring av dagens forretningsmodeller basert på morgendagens teknologi.

Jussen er i stadig endring, og vi investerer mye tid i å holde oss oppdaterte slik at vi til enhver tid kan gi våre klienter den beste spisskompetansen. Våre advokater brukes ofte som foredragsholdere om rettslige spørsmål knyttet til maskinlæring, IoT, Industry 4.0, autonome systemer og kunstig intelligens.

Vårt advokatteam har lang erfaring og solid kompetanse i å bistå både norske og utenlandske klienter som leverer digitale tjenester og teknologi. Vi bistår både utviklere, selgere og kjøpere av teknologi og digitale tjenester.

Våre advokater jobber internasjonalt og samarbeider med utenlandske advoaktfirma og deltar i bransjeorganisasjoner som IBA og iTechLaw.

Vi har vært bidragsytere til Digital 21 og Responsible AI a global policy framework i samarbeid med internasjonale anerkjente eksperter iTechLaw.

Advokatene våre er anerkjente og rangerte i Chambers og Legal 500 samt norske rangeringer.

Bruk og deling av data og personvern er alltid en integrert del av vårt arbeid med teknologi og digital innovasjon.

Våre tjenester inkluderer:

  • Avtaler om datadeling og bruk av åpne standarder for datadeling ved f.eks maskinlæring ved bruk av modellklausuler og modellkontrakter
  • Avtaler med kunder og brukervilkår ved levering av digitale tjenester
  • Avtaler om kjøp og bruk av digitale tjenester og løsninger
  • Regulatoriske vurderinger ved bruk av data, autonome systemer, selvkjørende biler og skip, maskinlæring og kunstig intelligens og behov for manuelle/menneskelige kontrollrutiner
  • Strategisk rådgivning om utvikling av teknologi og digitalisering av forretningsprosesser
  • Risikovurderinger ved implementering og bruk av ny teknologi (f.eks ved bruk av Responsible AI Impact Assessment Tool)
  • Ansvarlig bruk og governance: Interne regler og rutiner for risikostyring (governance) ved implementering og bruk av ny teknologi (samfunnsmessige nytte, ansvarlighet, transparens og forklaring, ikke-diskriminering, sikkerhet og pålitelighet, samarbeidsmodeller og bruk av åpen data, konkurranse, personvern og immaterialrett)
  • Smarte kontrakter og bruk av blokkjede
  • Dialog med myndigheter i klagesaker og dispensasjonssøknader