Fornybar

Kvales fornybaradvokater yter juridisk bistand til norske og utenlandske energiselskaper og andre aktører i energibransjen

Våre klienter omfatter ledende norske fornybarselskaper, herunder utbyggere, produsenter og nettselskaper samt norske og internasjonale selskaper som investerer i energibransjen.

Teamet vårt har lang erfaring med å yte advokattjenester knyttet til fornybare energikilder, og flere av advokatene våre har også erfaring som internadvokater hos ledende aktører i bransjen, og fra det offentlige.

Vår juridiske bistand relaterer seg til produksjon, distribusjon og omsetning av fornybar energi samt til oppkjøp og omstrukturering av selskap. Vi bistår med både offentligrettslige og privatrettslige forhold, både under planleggingsfasen og i den operasjonelle fasen.

Våre tjenester inkluderer:

 • Konsesjoner og regulatoriske rammer for kraftproduksjon, herunder spørsmål etter energiloven, vannfallrettighetsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven
 • Kontrakter om erverv/leie av vannfall og andre grunnrettigheter
 • Rammer for nettvirksomheten og kraftomsetning, blant annet etter energiloven, kontrollforskriften og avregningsforskriften
 • Finansiering, inkludert prosjektfinansiering
 • Investeringer og prosjektutvikling innenfor vindkraft, vannkraft, fjernvarme og kraftnett
 • Krafthandel
 • Utstedelse og omsetning av elsertifikater
 • Transaksjoner og restrukturering av eierskap, herunder aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler, virksomhetsoverdragelser og andre transaksjonsavtaler
 • Betydningen av kommende EU-regelverk for energibransjen
 • Entreprise, herunder utbyggingsavtaler
 • Forhandling og prosedyre
 • Kraftbeskatning