Restrukturering

Kvale har et av landets største og mest anerkjente miljøer innen restrukturering og insolvens, og er topprangert nasjonalt og internasjonalt.

Vi bistår ulike aktører som rammes når et foretak får økonomiske problemer, og håndterer et vidt spekter av problemstillinger.

Kvale tilbyr operativ og løsningsorientert rådgivning for å lede selskaper, styrer og eiere gjennom de mange problemstillingene som gjerne oppstår, juridisk og praktisk, når selskapet får økonomiske utfordringer.

Vårt team vektlegger en kommersiell tilnærming til sakene de håndterer, med spisskompetanse innenfor fagområdet i bunnen. Kvales advokater har bred erfaring i hvordan rettslige og utenrettslige prosesser fungerer i praksis, de ulike problemstillinger som kan oppstå underveis, og hvordan de ulike aktørene agerer. De sakstyper Kvale håndterer løpende strekker seg fra bestyrelse av rekonstruksjoner og konkursboer, til bistand til selskaper, styremedlemmer, revisorer, aksjonærer, ansatte, banker og andre pantesikrede og usikrede kreditorer.

Restruktureringer reiser mange problemstillinger, og vi jobber om nødvendig i tverrfaglige team som innehar spesialistkompetanse innen fagområder og bransjer, som for eksempel skatt/avgift, entrepriserett og shipping/offshore.

Kvales advokater engasjerer seg i rettsutviklingen på området, gjennom deltakelse i Konkursrådet og i referansegruppen for forslaget til ny midlertidig rekonstruksjonslov som ble vedtatt i mai 2020.

Våre tjenester inkluderer:

 • rådgivning til eiere, styret og ledelsen ved økonomiske utfordringer
 • forhandlinger med, og mellom, kreditorer
 • kjøp og salg av insolvente virksomheter både i og utenfor konkurs
 • omorganiseringer og nedbemanninger
 • finansielle restruktureringer
 • gransking av insolvente virksomheter
 • insolvensrelaterte rettsprosesser, f.eks. omstøtelse og styreansvar
 • inndrivelse av krav, inklusive tvangsinndrivelse
 • taktisk og praktisk bistand til banker i spesialengasjementssaker
 • voldgiftsdommeroppdrag
 • oppdrag som bostyrer eller rekonstruktør
 • bistand til aktører opp mot en rekonstruksjon eller en konkurs