Transaksjoner

Kvales advokater bistår et bredt spekter av aktører med oppkjøp og salg av virksomhet og andre selskapsrettslige integrasjonsprosesser.

Kombinasjonen av juridisk spisskompetanse, solid bransjekunnskap og kommersiell forståelse gjør at vi kan bidra til en vellykket transaksjonsprosess.

Våre klienter omfatter norske og internasjonale industriselskap, finansielle aktører, PE-foretak og Familiekontor.

Våre tjenester inkluderer:

  • Kjøp og salg av virksomhet fra strukturering til praktisk gjennomføring
  • Juridisk gjennomgang knyttet til oppkjøp og andre selskapsrettslige prosesser
  • Fusjoner og fisjoner, omstrukturering av virksomhet
  • Frivillig og pliktige tilbudsprosesser
  • Aksjonæravtaler
  • Management buy-out
  • Kommersielle kontrakter
  • Utbyttevurderinger
  • Kapitalnedsettelser ol.
  • Forberedelse til og gjennomføring av generalforsamling og selskapsmøter