Næringseiendom

Kvales advokater har omfattende kompetanse innen utvikling og drift av næringseiendommer og transaksjoner med næringseiendommer.

Vi har bred erfaring med samtlige rettsområder som er særlig aktuell for aktører som driver med næringseiendom, herunder investorer, eiendomsselskaper og drifts- og forvaltningsselskaper. Våre advokater har klientens behov i fokus og er til enhver tid oppdatert på gjeldende markedspraksis, kontraktsformer og kommersielle tendenser.

Vårt team innen næringseiendom har solid erfaring med rådgivning, forhandlinger og kontraktsutforming knyttet til investering i og kjøp av næringseiendom, utvikling av næringseiendom, leie, drift og forvaltning av fast eiendom.

Vårt team rådgir også innen PropTech, blant annet for å effektivisere due dilligence-prosessen ved overdragelse av næringseiendom.I tillegg bistår vi regelmessig aktører innen næringseiendom med det grønne skiftet, herunder blant annet med miljøsertifisering og taksonomi for bærekraftig økonomi.

Våre tjenester inkluderer:

 • Kjøp og salg, herunder strukturering av eiendomstransaksjoner
 • Optimalisering av eierstrukturer
 • Due diligence
 • Oppgjør og gjennomføring av eiendomstransaksjoner
 • Utvikling og utbygging av næringseiendom og næringsbygg
 • Leiekontrakter
 • Forvaltningsavtaler
 • OPS
 • Opsjonsavtaler
 • Miljørett, herunder forurensing
 • Finansiering
 • Skatt og merverdiavgift