Næringseiendom

Vi har bred erfaring med samtlige rettsområder innenfor næringseiendom og har gjennom flere år samarbeidet tett med aktører i hele næringskjeden, herunder investorer, eiendomsselskaper, drifts- og forvaltningsselskaper, entreprenører og eiendomsutviklere. Våre advokater har klientens behov i fokus og er til enhver tid oppdatert på gjeldende markedspraksis, kontraktsformer og kommersielle tendenser.

Våre advokater har solid erfaring med rådgivning, forhandlinger og kontraktsutforming knyttet til eierskifte, leie, drift og forvaltning av fast eiendom. Vi yter bistand innenfor leie, transaksjoner og oppgjør, opsjonsavtaler, utbyggingsavtaler, selskapsrett, regulering, plan- og bygg, tomtefeste, ekspropriasjon og annen fast eiendomsrett.

Våre tjenester inkluderer:

 • Kjøp og salg, herunder strukturering av eiendomstransaksjoner
 • Due diligence
 • Oppgjør og gjennomføring av eiendomstransaksjoner
 • Eiendomsutvikling/utviklingsprosjekter (næring, bolig og fritidsbolig)
 • Etablering av servitutter og begrensede rettigheter
 • Leiekontrakter
 • OPS
 • Opsjonsavtaler
 • Plan– og bygningsrett
 • Utbyggingsavtaler
 • Regulering av eiendom, tomteområder og større utviklingsområder
 • Tomtefeste
 • Urbant jordskifte/skjønn/ekspropriasjon
 • Miljørett, herunder forurensing
 • Selskapsrett
 • Finansiering
 • Skatt og merverdiavgift
 • Optimalisering av selskapsstrukturer