Reiseliv og fritidsindustri

Kvales advokater har omfattende erfaring fra både norske og internasjonale prosjekter innenfor reiseliv.

Eiere, investorer og operatører i reiselivs-, turisme- og fritidsindustrien har komplekse og sammensatte juridiske utfordringer. Kvales advokater har i en årrekke stått skulder til skulder med noen av bransjens fremste aktører – også gjennom Covid-19-pandemien.

Våre advokater har god bransjekunnskap og vil, sammen med ressurser fra andre relevante faggrupper, kunne rådgi i alle prosesser og problemstillinger som kan oppstå innenfor turistnæringene og fritidsindustrien.

Vi representerer ofte eiere og ledende operatører i bransjen, men vi rådgir også eksterne investorer og tjenesteleverandører. Vår rådgivning har blant annet vært knyttet til utvikling av turistdestinasjoner, hotellvirksomhet, alpinanlegg og cruise- og rutetrafikk rettet mot turistsegmentet. Kvales team har bistått ved flere av de mest omtalte transaksjonene i disse næringene de siste årene.

Etter at Covid-19-pandemien sendte Norge og verdenssamfunnet i lockdown i mars 2020 har vi bistått en rekke aktører med å tilpasse virksomheten og å sikre grunnlag for videre drift. Samtidig har også andre aktører sett dette som en mulighet til å posisjonere seg for fremtiden. Fordi vi har dyp bransjekunnskap opparbeidet gjennom flere år, har vi også vært godt rustet til å gi kvalifisert rådgivning i denne krevende fasen.

Våre tjenester inkluderer:

  • Etablering og struktur av samarbeidsavtaler på eiersiden og prosjektsamarbeid (joint venture)
  • Destinasjonsutvikling
  • Kommersielle avtaler, herunder for drift og utvikling av reiselivsdestinasjoner
  • Oppkjøp og investeringer, også knyttet til fast eiendom og aktiva
  • Finansiering av oppkjøp, nyinvesteringer og løpende drift
  • Bevillinger, tillatelser og offentligrettslige spørsmål
  • Servering og omsetning av alkohol
  • ESG og regulatoriske forhold knyttet til bærekraft
  • Reisegaranti, pakkereiselovgivning og håndtering av reisendes rettigheter for operatører

Utvalgt erfaring

Romsdalen AS og Romsdalsgondolen AS

Videreutvikling av Romsdalen som attraktiv reiselivsdestinasjon gjennom etablering av den spektakulære Romsdalsgondolen. Vår bistand har bestått i tilrettelegging og gjennomføring av Romsdalsgondolen.

Norway's Best Holding AS

Sammenslåing mellom Myrkdalen Fjellandsby AS og Norway's Best Holding AS (tidligere Aurland Ressursutvikling AS). Kvale har håndtert de juridiske forhold knyttet til sammenslåingen, samt jobbet tett med selskapet i etterkant.