Konkurranserett

Kvales advokater gir praktisk rettet rådgivning til nasjonale og internasjonale foretak i alle konkurranserettslige spørsmål – i prosess med konkurransemyndighetene eller ved private søksmål.

Kvales advokater har spesialkompetanse innen EU/EØS-konkurranserett og arbeider jevnlig med komplekse og prestisjetunge saker om konkurransebegrensende samarbeid, misbruk av dominerende stilling og fusjoner og oppkjøp. Våre advokater har bred erfaring med konkurranserettslige spørsmål; fra konkurransepolitisk arbeid og håndheving av konkurransereglene i konkurransemyndighetene, til lang fartstid med praktisk rådgivning til klienter som etterspør vår spisskompetanse.

Våre klienter spenner over et bredt spekter av ulike bransjer og markeder, med særlig sterkt fotfeste innenfor telekom, næringsmidler/dagligvarebransjen, life science, energi og media.

Våre tjenester inkluderer:

 • Fusjonssaker: vurdering av meldeplikt, inngrepsanalyse, utarbeidelse av konkurransemelding og oppfølging av konkurransemyndighetene
 • Klage- og domstolsbehandling av konkurransemyndighetenes vedtak
 • Utarbeidelse og kvalitetssikring av ulike produksjons-, distribusjons- og samarbeidsavtaler for å sikre at de er i samsvar med konkurransereglene
 • Praktisk rådgivning knyttet til bl.a. informasjonsutveksling og ulike former for prosjektsamarbeid
 • Risikoanalyser, klager på vegne markedsaktører som er utsatt for brudd på konkurransereglene og søknader om lemping (fritak for bot) til konkurransemyndighetene
 • Etterforskning og kontroller fra konkurransemyndighetene, bl.a. bistand under bevissikring og forklaringsopptak
 • Strategisk vurdering av handlinger og markedsatferd som kan være i strid med forbudet mot misbruk av dominerende stilling
 • Kursing og innføring i konkurranserettslige temaer og problemstillinger
 • Etablering og evaluering av compliance-programmer
 • Rettssaker knyttet til overtredelse av konkurransereglene, både mot Konkurransetilsynet og i private søksmål
 • Erstatningssaker i etterkant av sanksjoner fra konkurransemyndigheter (follow-on-søksmål)
 • Konkurranserettslige utredninger for private og offentlige foretak