Andreas Stang Lund

Partner Autorisasjon: Advokat (H)
Kontor: Oslo

Andreas Stang Lund er partner i Kvales faggruppe for prosedyre, og er spesialisert innen tvisteløsning, med hovedvekt på selskapsrett, kontrakter, bank og finans, fast eiendom, energi, shipping og offentlig rett. Han har omfattende erfaring med komplekse juridiske prosesser, og prosederer også voldgiftssaker. Han yter også rådgivning innen disse rettsområdene.

Han har bakgrunn fra Hjort, Kommuneadvokaten i Oslo og juridisk avdeling i DnB NOR/DNB, hvor han var leder for bankens prosedyregruppe. Andreas fikk møterett for Høyesterett i 2005.

Språk

Norsk

Engelsk