Andreas Stang Lund

Partner Autorisasjon: Advokat (H)
Kontor: Oslo

Andreas Stang Lund er spesialisert innen prosedyre og tvisteløsning, med hovedvekt på bank og finans, fast eiendom, selskapsrett, offentlig rett og offshore. Han har omfattende erfaring med komplekse juridiske prosesser, og prosederer også voldgiftssaker. Han yter også rådgivning innen disse rettsområdene.

Han har bakgrunn fra Hjort, Kommuneadvokaten i Oslo og juridisk avdeling i DnB NOR/DNB, hvor han var leder for bankens prosedyregruppe. Andreas har møterett for Høyesterett.

Språk

Norsk

Engelsk